Diensten

Management & organisatieadvies

Via analyse, advies en support het management team versterken.

 • Doorlichten, analyseren en stroomlijnen van business processen en organisaties
 • Operational auditing - Operations management - Supply Chain management
 • Begeleiding bij veranderingen in strategie, structuur en cultuur
 • Begeleiding van projecten en overgangsprocessen
 • Optimaliseren van informatiestromen en overlegstructuren
 • Uitbouwen rapporteringsysteem : business analysis – ‘meten is weten’ – KPI rapporten
 • Management en business support 

‘Operational excellence’ is veel meer dan het implementeren van een aantal methodieken op de werkvloer en het beschikbaar stellen van een aantal tools en middelen - directie en management hebben een voorbeeldfunctie en moeten continu inspirerend zijn voor de hele organisatie.

ERP analyse

Functionele analyse en ondersteuning bij implementatie nieuwe systemen.

Project & interim management

Breng nieuwe dynamiek, helicopterview, focus en objectiviteit in uw organisatie

 • Proces analyse, opvolging en implementatie van gedefinieerde projecten.
 • Optimaliseren van projecten binnen administratie, aan-of verkoop, logistiek, planning, productie, distributie …
 • Operations & business intelligence
 • Investeringsprojecten en proces flow optimalisaties
 • Definiëren van business KPI’s.
 • Proces analyses 
 • Budgetopmaak en –opvolging

Continuous improvement

Het stimuleren van ‘continu verbeteren’ leidt tot meer eenvoud en transparante, doelgerichte acties.

 • Lean management is niet meer weg te denken in uw organisatie. Dit is het bewustwordingsproces van alle medewerkers in het continu streven naar werkbare evenwichten in 'just in time' acties, transparante correcte communicatie en de nodige middelen (werkkapitaal)
 • Het triggeren van alle medewerkers om bij te leren, om open te staan voor bijsturing en verandering, is een prikkel voor meer motivatie, meer succes en welzijn. Het management moet daarbij voldoende openheid, duidelijkheid en initiatief tonen voor innovatie. Enkel dan zal verandering niet langer aanzien worden als een ‘opgelegd project’ maar wordt het een basisbehoefte, een attitude, een houvast, een talent.

  Stimuleer het management in het coachen van continuous improvement en agility in uw organisatie.  

Vooruitgang meten, goed communiceren en succes stimuleren zijn de beste prikkels voor ‘continu verbeteren’. Samen groeien maakt het team altijd beter.

Supply chain management

Coördinatie en integratie van alle stromen van informatie, middelen en financiën in het proces en de samenwerking van leverancier, producent, groothandel en retailer.

Change & crisis management

Focus terug naar de kernactiviteiten – begeleiden van ‘veranderen en bijsturen’.

 • Documenteren AS-IS en TO-BE processen
 • Definiëren van business requirements.
 • Analyse, diagnose, (re-)design en implementatie van changes naar operational excellence

Grote doorbraak-of veranderingsprojecten hebben maar kans op slagen als elke medewerker als expert binnen zijn eigen perimeter in staat is om via betrokkenheid, inspiratie, technieken, coaching en training kleine verbeteringsacties te realiseren.

Stress / burn-out coaching

Individuele coaching bij Burn Out.

Lean management in uw organisatie en bij uw medewerkers als rustankers voor een nieuwe dyamiek en preventie voor 'burn out'.

Elke organisatie en/of relatie is pas succesvol als ieder teamlid fierheid mag en kan uitstralen over de verbeteracties van zijn/haar collega.

 • Erkennen van zwaktes, opsporen van sluimerende frustraties en onduidelijkheden in de organisatie die negatieve energie activeren, stille ballast vormen en wegen op de efficiëntie van het personeel en het bedrijf
 • Creëer creativiteit en positieve dynamiek voor het welzijn van uw team.
 • Definieer duidelijke doelen en opdrachten 
 • Structuur in uw organisatie en bij uw personeel is de beste prikkel voor meer welzijn.

Een continue 'overload' aan negatieve prikkels ontwikkelt chronische stress. Het aanhouden van deze chronische stress kan leiden tot een energie-crash en/of een burn-out. 

Lees meer over Stress & Burn-out coaching...