Wat is Burn Out

Het menselijk lichaam ontvangt voortdurend prikkels en zal continu reacties op die prikkels sturen.

Prikkels zijn noodzakelijk om het leven spannend, boeiender te maken, vooral als ze daarna bijdragen tot succes, geluk en het ‘goed in je vel gevoel’. Prikkels zijn neutraal en bieden in jouw COMFORT zone enthousiasme, dynamiek en een ‘goed’ gevoel.  In deze comfortzone kan je steeds herstellen en heb je voldoende recuperatievermogen.  

Chronische stress wordt veroorzaakt door het voortdurend weerstand bieden en de niet-acceptatie van prikkels - vooral van negatieve prikkels waarvan de oplossing van de oorzaken niet onmiddelijk aangepakt wordt.  (vb piekeren, faalangst, chronische ziekte, onvrede met bedrijfscultuur, …)

In deze stress 'overload' periode is het stressniveau continu hoog en minder impulsief waarbij het lichaam onvoldoende zal herstellen. Het lichaam heeft het steeds moeilijker om tot rust te komen  … je weerstand en energie zwakken af…. en  je voelt de signalen van je lichaam niet meer….

Een burn-but ontstaat door een lange periode van energieverlies door chronische stress. Het lichaam is uitgeput en je vertoont veerkrachtverlies. Het lichaam werkt in 'auto pilot' modus... . Bijgevolg leidt dit tot uitpitting. De chemie en de levensnoodzakelijke lichaamsprocessen in het lichaam worden verstoord. (zie ook : Prikkelniveau fases bij stress en burn out)

Een burn-out is het gevolg van een ENERGIE crash ... je WILT terug verder, maar je KAN niet meer... de batterijen zijn leeg .... . 

Hoewel een burn-out nogal vaak gelinkt wordt aan werkomstandigheden, zal de energie crash veelal ontstaan door een opeenstapeling van meerdere chronische stress situaties al gevolg van emotionele, fysische, psychische, familiale of werkgerelateerde klachten.

Het herstelproces na een BO is moeilijk in 'tijd' uit te drukken en in 'snelle acties' samen te vatten. Er is zelden een pasklare aanpak en oplossing... . De client zal zijn ankers en zijn (hulp)middelen moeten ontdekken om zijn energiebalans terug op te bouwen. In dit individueel zoekproces van 'zichzelf' zoeken en '(h)erkennen', inzichten ontwikkelen, kan de steun, het klankbord en de begeleiding van de stress&burn-out coach belangrijk zijn. De coach zal luisteren en in gesprek de client inzichten aanreiken om balast af te bouwen en positieve keuzes voor te stellen. De coach begeleidt de reformatie en onderhoudsfase in het OSCURO model